06 - 21 23 21 97 of 06 - 40 82 82 35 info@dvr-rotterdam.nl
Selecteer een pagina

Uw Toegang Tot Actief Vermogensbeheer

 

Individueel Maatwerk

Vermogensbeheer op maat gesneden naar uw wensen en situatie

Meerwaarde Beleggen

Actief vermogensbeheer met een bewezen strategie voor meer rendement

Professioneel Beheer

Uw vermogen wordt professioneel beheerd en door ons begeleid om uw doelstellingen te verwezenlijken

Wat doen wij

Individueel Vermogensbeheer

U bent op zoek naar een manier om vermogensbehoud of vermogensgroei te realiseren. Daarbij biedt de mogelijkheid  uw vermogen te laten beleggen een uitkomst. Hierbij wordt rekening gehouden met uw unieke situatie. Vermogensbeheer bij DVR Investments** is een uitstekende manier om aan persoonlijk georiënteerd vermogensbeheer vorm te geven en u te ontzorgen. Dit kan vanaf € 250.000,-

Meerwaarde Beleggen

Meerwaarde Beleggen van DVR Investments** is een vorm van individueel vermogensbeheer. De strategie heeft als doelstelling wereldwijd via fondsen te beleggen in een vooraf met u als relatie afgesproken mix van aandelen van beursgenoteerde ondernemingen en obligaties van overheden, bedrijven en instellingen. Hierbij worden de uiteindelijke beleggingen gedaan via actieve of passieve fondsen, geleid door fondsmanagers die onafhankelijk zijn, in die zin dat zij geen enkele relatie hebben met DVR Investments**.

MEERWAARDE VERMOGENSBEHEER IN DETAIL

 

PORTFOLIO MANAGEMENT

Het vermogensbeheer vindt plaats via een Multi-manager strategie. Hierbij kan het beleggingsteam van DVR Investments** één of meerdere best-in-class fondsen selecteren op basis van alpha, informatieratio, beleggingsstijl, deskundigheid van de fondsmanager en diens capaciteiten.

DOELSTELLING RENDEMENT
Het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark overtreft met een zo hoog mogelijke alpha en een zo hoog mogelijke informatieratio.

Alpha is de parameter die de betere of slechtere performance van een fonds aangeeft in vergelijking met de referte-index. Een positieve alpha laat toe om te zien in welke mate een fonds beter dan verwacht heeft gepresteerd. Als de alpha 2 is, betekent dit dat een fonds het 2% beter doet dan de index. Daarmee worden de prestaties van fondsmanagers vergeleken, terwijl rekening wordt gehouden met het risico. In het selectiemodel van Meerwaarde Beleggen DVR Investments** wordt de alpha gebruikt om fondsen te selecteren.

De informatieratio zet het rendement boven (of onder) de vooraf bepaalde benchmark (een index zoals de AEX of de MSCI World) af tegenover het risico dat hoort bij dit surplus (of tekort) aan rendement. Het ‘actieve’ rendement wordt daartoe gedeeld door het ‘actieve’ risico, dat ook wel de tracking error genoemd wordt.

Hoe hoger de informatieratio, hoe knapper de prestatie. Neem bijvoorbeeld een willekeurig fonds, dat jaarlijkse een extra (dus actief) rendement, heeft behaald van vier procent, terwijl jaarlijks de maat voor risico, de tracking error, vijf procent was. Dan wordt de informatieratio voor dit fonds vier procent / vijf procent = 0,8. In het selectiemodel van Meerwaarde Beleggen DVR Investments wordt aan de informatieratio een grote waarde toegekend bij het selecteren van fondsen in de portefeuille

KEUZE TUSSEN ACTIEVE EN PASSIEVE FONDSEN

Bij een actief fonds probeert de fondsmanager beter te presteren dan de markt. Of de benchmark, een index die de fondsbeheerder in zekere zin volgt en door de juiste afwijkingen probeert te verslaan. Aan de benchmark kan de deelnemer in het fonds zien wat voor soort beleggingen hij mag verwachten. Een belangrijk nadeel van actief beheerde fondsen zijn de kosten die in rekening worden gebracht. De beheervergoeding van fondsbeheerders bedraagt doorgaans tenminste 1 procent per jaar, zo niet meer.

Er zijn ook beleggingsfondsen die niet proberen een bepaalde index te verslaan, maar deze juist zo exact mogelijk willen kopiëren. Hieronder vallen indexfondsen en ETF’s/trackers. Dit zijn ideale producten om tegen lage kosten te beleggen zonder het risico te lopen ver achter te blijven bij het marktgemiddelde.

De koers van een tracker is vaak een vaste fractie van de index die hij volgt. Zo noteert de Diamonds-tracker die de Dow Jones Industrials Index volgt, een koers rond de 234,70 dollar als de Dow op 23.470 staat, dus een honderdste van de index.

Een groot voordeel van de tracker is dat wie volgens een bepaalde index wil beleggen, niet alle daarin opgenomen aandelen hoeft te kopen, maar met één aankooporder kan volstaan. Dat bespaart transactiekosten. Het nadeel is dat je bij aankoop van een tracker niet alleen belegt in de goede aandelen van een index maar ook in de ongewenste.

Meerwaarde Beleggen van DVR Investments** biedt een mix van actieve en passieve fondsen aan. Daar waar een actief fonds, rekening houdende met de betreffende fondskosten, beter presteert dan een vergelijkbaar passief fonds, wordt gekozen voor het actieve fonds. Zo niet, dan wordt er door DVR Investments gekozen voor het passieve fonds. Op deze wijze biedt Meerwaarde Beleggen DVR Investments een gewogen mix aan van actieve – en passieve fondsen, gericht op het behalen van een voor u optimaal rendement.

BENCHMARK

MSCI World Index Total net return (in euro) voor zakelijke waarden
Citigroup Government Bond (CGBI) World Index voor vastrentende waarden

VERGUNNINGEN EN TOEZICHTHOUDERS

DVR Investments is een handelsnaam van Asset Management international BV (hierna ook te noemen AMI).

AMI is geregistreerd bij de AFM, aangesloten bij DSI en wordt gecontroleerd door De Nederlandsche Bank N.V.

AMI beschikt over de vereiste vergunningen voor het uitoefenen van een beleggingsonderneming (a en c).

AMI is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

** DVR Investments is een onderdeel van Asset Management International B.V.
Ingeschreven onder KvK nummer 66974801

Kantooradres

Contact

info@dvrinvestments.nl

(+31) (0) 6 21 23 21 97

Mozartstraat 8, 2901 ET Capelle ad IJssel

Ma - Vrij: 9.00 - 17.30 uur

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dit zijn mijn persoonlijke gegevens, wat gebeurt hiermee?
Lees hier over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wat DVR Investments met uw informatie doet.

Vragen of opmerkingen ? mail ons naar:
info@dvrinvestments.nl

Onderwerp

14 + 7 =

Lees hier ons Privacy Statement